Regler for NXT Generation Sumo-brydning

Kamp arenaen:

Til NXT Generation Sumo kampene har vi lavet 2 kamp arenaer, se fotoet herunder. Hver arena er cirkulær og ca. 120cm i diameter. Arenaen er mat sort og der er en ca. 5cm bred hvid ring yderst på arenaen. Arena materialet er laminat plader som har en jævn og glat overflade. Arenaerne vil være hævet ca. 3 cm over gulv niveau.

 

Robot begrænsninger:

Alle MINDSTORMS NXT/RCX Sumo robotter skal være bygget af 100% uændrede LEGO dele (ingen lim, beskæring, smeltning, eller andre modifikationer eller modificerede dele er tilladt). Denne regel gælder også for sensorer og motorer. Der er ingen begrænsninger på antallet af LEGO, MINDSTORMS NXT/RCX sensorer, motorer, NXT/RCX programmerbar klods. Ingen hjemmelavede sensorer er tilladt.

Alle robotter skal kunne være indenfor en kvadrat på 33 x 33 cm.

Mindst én LEGO MINDSTORMS klods (NXT/RCX) skal være ombord på robotten.

Der er ingen begrænsninger for max højde.

Robottens totalvægt må ikke overskride 1000 gram. Robotten vil blive indvejet på en digital vægt før konkurrencen starter. Hellere 1 gram under end 1 gram over!

 

Sådan spilles MINDSTORMS Sumo

Sumo robotterne placeres på kamp arenaen ca. 30 cm fra hinanden med ensartet afstand fra midten af arenaen. Start linier er angivet på arenaen. Robotterne placeres parallel til hinanden med forenden væk fra hinanden, sådan at robotterne skal starte med at lede efter hinanden. Dvs. at robotterne skal begynde med at køre væk fra hinanden og ikke direkte imod hinanden.

Konkurrencen foregår over flere runder. Hver runde er begrænset til max 3 minutter. Hver runde består af 3 halvvej af max 1 minut hver. Hvis der ingen vinder er efter 3 minutter erklæres runden for uafgjort. Vinderen af en runde er den robot der har vundet flest af de 3 halvvej. Vinderen af en runde får 2 point. Taberen får 0 point og en uafgjort giver hvert hold 1 point. Hvis de 2 robotter kommer til at hænge fast i hinanden i en given halvvej kan robot kørerne blive enig om at starte halvvejen forfra igen. Herved kan robotterne startes igen men reglen om de max 3 minutter gælder fortsat. De max 3 minutter gælder også selv om ikke alle 3 halvvej måtte være blevet kørt. 

Ved starte af hver halvvej tælles der ned 3, 2, 1, GO!. Robotkørerne aktiverer herefter deres SUMO robot og går straks væk fra kamp arenaen. Robotten skal vente mindst 3 sekunder før den må begynde at bevæge sig på arenaen. Robotten må gerne begynde at ændre form umiddelbart efter at den er blevet aktiveret, den må bare ikke begynde at køre inden at de 3 sekunder er gået. Robottens første kørsels bevægelse skal foregå direkte væk fra midten. Hvis der ikke er nogen direkte forende på robotten vil dens første kørsels bevægelse definere robottens forende. Robotten skal være begyndt at køre efter max 10 sekunder.

Robotterne vil forblive i kamp indtil en af dem er uskadeliggjort eller fjernet fra kamp arenaen. En robot erklæres "fjernet fra arenaen" når en hvilken som helst del af robotten (fast eller løs) falder ned fra arenaen eller rører gulvet. En robot som bare hænger på kanten erklæres ikke fjernet før end at noget af robotten rører gulvet.

Modstanderen til en robot som uskadeliggøres eller fjernes fra arenaen vinder halvvejen. Hvis en robot begår "selvmord" ved at køre ned fra arenaen vinder modstanderen også.

Dommeren har det endelige ord.

Vel mødt. Vi glæder os til at se jer. 

Har du/I spørgsmål, så kontakt : Carsten 29495051     Ejner 21266148