Hvordan bliver man sponsor for NXT Generation

Vi er en gruppe unge, i alderen 11 til 16 år som deltager i FLL konkurrencen hvert år.

 

Hvad er FIRST Lego League?
FLL er en teknologiturnering for børn. I begyndelsen af turneringen får børnene 8 uger til at løse opgaven som er todelt; en teoridel og en praktisk del. Projektet løber fra september til november, hvor der afholdes finale i flere danske byer, herunder også i Nordborg. Efterfølgende afholdes en Skandinavisk finale. FLL arrangeres af non-profit stiftelsen FIRST Scandinavia. Ud over Skandinavien arrangeres FLL turneringer rundt omkring i hele verden (ca. 70 lande). I dette års turneringer deltager ca. 200.000 børn, fordelt på 20.000 hold. I kan læse mere om hvad FIRST Lego League er og om vores deltagelse i den lokale konkurrence i Nordborg på www.hjernekraft.org, samt på www.NXTGeneration.dk

Hvorfor FIRST Lego League?
Stiftelsen FIRST har som formål, at stimulere børns interesse for naturvidenskabelige og teknisk/matematiske fag. De ønsker at give børnene en god oplevelse med projektarbejde og teknologi i en ung alder. Stifteren af FIRST, amerikaneren Dean Kamen som ønskede…

“… to create a world where science and technology are celebrated…

…where young people dream of becoming science and technology heroes…”

Det er med dette for øje at vi vejledere håber, at kunne motivere holddeltagerne til, at blive fanget af interessen for de tekniske fag, når de senere skal til at vælge en videregående uddannelse. Navnet ”NXT Generation” har også den betydning at holddeltagerne er den ”næste generation” der skal være med til at forme vores hverdag med f.eks. nye opfindelser.

Dette års tema hedder Nature's Fury og handler om naturkatastrofer og hvordan vi kan afhjælpe skaderne efter disse.

Sponsorer
Vi er en privat forening med små midler. Alt hvad vi vil lave eller hvis vi skal til turneringer langt væk, skal vi enten selv betale eller have sponsorer til.

Evt. sponsorater kan også sættes direkte ind på vores klub konto i Sydbank Reg.nr. 8013 konto nr. 0120456

Vi glæder os til at høre fra jer.

Med venlig hilsen NXT Generation
Vejleder Ejner Andersen
e-mail: nxt.generation

Øvrige vejledere: Carsten Davidsen; Berit Davidsen